دوشنبه 31 تیر1387 ساعت 17:52

عکس های مایکل جردن




فیلم حرکات مایکل جردن
عکس محصول


NBA منتخب حرکات مایکل جردن ستاره


مجموعه ای بهترین حرکتهای slam dunk وpass وdribbling و ... از مایکل جردن



نوشته شده توسط نیما | موضوع: عکس های NBA | لینک ثابت |