دوشنبه ۳۱ تیر۱۳۸۷ ساعت 17:52

عکس های مایکل جردن
فیلم حرکات مایکل جردن
عکس محصول


NBA منتخب حرکات مایکل جردن ستاره


مجموعه ای بهترین حرکتهای slam dunk وpass وdribbling و ... از مایکل جردننوشته شده توسط نیما | موضوع: عکس های NBA | لینک ثابت |